KTO SME A AKÉ SÚ NAŠE CIELE
PRÍHOVOR PREDSEDU ZDRUŽENIA ...kliknite
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY PRE ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
stanovy, volebný poriadok, symboly, zásady vnútorných a vonkajších vzťahov Združenia,
stanovy čestného skoku cez kožu.
KONTAKTNÉ ÚDAJE
stav k 16.7.2020

Združenie
výkonný výbor (8)
členovia (41)
KALENDÁRTUM 2023 ...kliknite
DOHODY O SPOLUPRÁCI
kliknite
SMERNICE, VÝNOSY A ZÁKONY MH SR
...kliknite
PREHĽAD ROKOVANÍ ORGÁNOV ZDRUŽENIA
kliknite
STRETNUTIA BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 1.stretnutie ... 27.9.2008
PEZINOK

2.stretnutie ... 5.9.2009
HANDLOVÁ

3.stretnutie ... 27.-28.8.2010
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

4.stretnutie ... 26.-28.8.2011
ROŽŇAVA

5.stretnutie ... 21.-24.6.2012
BANSKÁ ŠTIAVNICA

6.stretnutie ... 6.-9.6.2013
KOŠICE

7.stretnutie ... 22.-24.8.2014
KREMNICA

8.stretnutie ... 24.-26.7.2015
BANSKÁ BYSTRICA

9.stretnutie ... 12.-14.8.2016
GELNICA

10.stretnutie ...19.-21.5.2017
NOVÁ BAŇA

11.stretnutie ...21.-23.9.2018
PEZINOK

12.stretnutie ...17.-19.5.2019
ĽUBIETOVÁ

13.stretnutie ...4.9.2021
NIŽNÁ SLANÁ

14.stretnutie ...7.-11.9.2022
BANSKÁ ŠTIAVNICA

15.stretnutie ...25.-26.8.2023
REVÚCA, JELŠAVA
GALÉRIA VYZNAMENANÝCH
kliknite
ZAUJÍMAVÉ LINKY
Slovensko, zahraničie
ČASOPIS MONTANREVUE
- 1. miesto
v súťaži MIESTNE NOVINY 2011!
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
aktuálne číslo,
archív vydaných čísiel,
tiráž
MIMORIADNE PRÍLOHY
propagačno-informačný špeciál, 2011
adresár baníckych spolkov a cechov ČR a SR, 2012 adresár baníckych spolkov a cechov ČR a SR, 2014
adresář hornických, hutnických a jim příbuzných spolkú, cechú a organizací... 2015
ŠÉFREDAKTOR
kliknite
REDAKČNÁ RADA
kliknite
OSTATNÉ
harmonogram vydaní, pokyny pre autorov, predplatné na rok 2023, inzercia
RÔZNE
OSOBNOSTI BANÍCTVA NA SLOVENSKU
Jozef Karol Hell,
Samuel Mikovíni
BANSKÉ MESTÁ A OBCE SLOVENSKA ...kliknite
PAMÄTNÍKY OBETIAM BANSKÝCH NEŠŤASTÍ NA SLOVENSKU
Handlová, Hodruša, Rudňany, Šturec, Veľký Krtíš
BANÍCKE PIESNE
Banícky stav, Zdar Boh hore
BANSKÉ, HUTNÍCKE, MINERALOGICKÉ MÚZEÁ A EXPOZÍCIE, ŠTÔLNE A SKANZENY
Slovenská republika, Česká republika
DO VAŠEJ KNIŽNICE
knihy,brožúry,DVD,mapy...
ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA
Jak se těží uhlí v Dole Darkov u Karviné
Ostrava otvorila mimoriadnu pamiatku - vysoké pece
Z NÁŠHO ARCHÍVU
Hľadáte niektoré z podujatí alebo staršie príspevky? »» kliknite
NAPÍSALI O NÁS
Informácie o prezentácií združenia a jeho aktivít v médiách (odkazy na tlačové správy a novinky publikované na iných serveroch). »» kliknite
KALENDÁR
 
< September 2023 >
 
 Po Ut St Št Pi So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
KONTAKTUJTE NÁS!
Máte otázku, návrh alebo pripomienku? »» kliknite
Nájdete nás
kliknite na ikonu
SEKCIA LEN PRE ČLENOV ZDRUŽENIA
NOVINKY NA WEBE
Chronologický prehľad
zmien a doplnení
»» viac

FOTO NA 39.TÝŽDEŇ
pre zväčšenie
kliknite na obr.

Vyšlo č. 2/2023 časopisu MONTANREVUE.
Distribúciu zabezpečuje centrála Združenia
v Banskej Štiavnici.

Oficiálne výsledky 2.ročníka fotografickej súťaže MONTÁNNA FOTOGRAFIA 2021
kliknite TU.

VADEMECUM
vlastníka kultúrnej pamiatky
- kliknite na obr.

Interaktívny dokument
o najväčšom banskom nešťastí v bývalom Československu
- kliknite na obr.
ODPORÚČAME
K NÁVŠTEVE

Projekt spoločnosti Czech Coal a.s.
SKRÁTENÁ VERZIA DVD
"Šachta Ludovika
na Španej Doline
- Pohľad späť"

kliknite na obal. stranu
PLNÚ VERZIU DVD
si môžete objednať - tu.
PREZENTÁCIA
OBCE ŠPANIA DOLINA
kliknite na obr.
POZNÁTE EŠTE TÚTO LEGENDÁRNU FIGÚRKU
V POSTAVIČKE BANÍKA ?

Jasné, je to I.....K !
VÝVOJ CENY DRAHÝCH KOVOV - burza New York
zlato, striebro, platina
v USD/1 trojská unca
= 31,1045 gr.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] automatický update
počas otvorenia burzy
PREVODNÍK MIEN
- podľa aktuálnych výmenných kurzov

ŠABLÓNA
SPRÁVNEHO TVARU BANÍCKEHO ZNAKU !

Stiahnite si šablónu vo formáte: .eps .pdf
Stiahnite si šablónu vo formáte: .cdr .eps .gif .tif
VIETE, ŽE...
od roku 2011 je 10. august pamätným dňom Slovenskej republiky - Deň obetí banských nešťastí?
od 7.7.2007 je Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska členom Združenia európskych baníckych a hutníckych spolkov (VEBH)?
v roku 2006 bolo založené Sdružení hornických a hutnických spolků ČR?
27.9.2008 na 1.stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Pezinku,
bol Združeniu udelený
ČESKÝ PERMON?

»» viac
POŠTOVÉ ZNÁMKY VYDANÉ SLOVENSKOU POŠTOU, A.S.
V ROKOCH 1999-2022
S TÉMATIKOU BANÍCTVA, GEOLÓGIE A MINERALÓGIE
21. 1. 1999
Slovenská pošta, a. s., vydala poštovú známku
v emisnom rade Technické pamiatky - Vodnostĺpcový stroj J.K.Hella s nominálnou hodnotou 7 Sk.


15. 7. 2003
Slovenská pošta, a. s., vydala poštovú známku
Banskoštiavnické tajchy – Rozgrund s nominálnou hodnotou 12 Sk a poštovú známku Banskoštiavnické tajchy – Klinger nominálnou hodnotou 9 Sk.


30. 6. 2004
Slovenská pošta, a. s., vydala poštovú známku
Špaňodolinský banský vodovod s nominálnou hodnotou 24 Sk.


21. 4. 2006
Slovenská pošta, a. s., vydala poštovú známku
„Ochrana prírody: Geologická lokalita Sandberg“ s nominálnou hodnotou 32 Sk a "Geologická lokalita Šomoška“ s nominálnou hodnotou 35 Sk.


27. júla 2010
vydala Slovenská pošta, a. s., poštovú známku
v nominálnej hodnote
0,60 € s podobizňou sv.Klimenta?


13. decembra 2011
vydala Slovenská pošta, a. s., poštovú známku
v nominálnej hodnote
1,60 € v edícii UMENIE: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy?


Vedeli ste, že v ankete, ktorú organizovala Slovenská pošta, a. s., v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov, bola táto známka vyhlásená za najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2011 ?
11. 10. 2013
Slovenská pošta, a. s., vydala poštovú známku
„Ochrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova“ s nominálnou hodnotou 0,60 € a "Drahý opál z Dubníka“ s nominálnou hodnotou
0,60 €.
12. 10. 2018
Slovenská pošta, a. s., vydala poštovú známku
„Ochrana prírody: Slovenské minerály – libethenit“ s nominálnou hodnotou 1,65 € a euchroit s nominálnou hodnotou
1,65 €.
9. 9. 2022
Slovenská pošta, a. s., vydala poštovú známku
„Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie – tuleň Devinophoca claytoni“
s nominálnou hodnotou
0,75 € a ulitník Vexillum svagrovskyi
s nominálnou hodnotou
0,75 €.

SPOLUPRACUJEME
Slovenská banská komora
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici
Rudné bane, š.p. Banská Bystrica
Slovenské združenie výrobcov kameniva
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košiciach
Slovenská železná cesta
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky
Slovenská mineralogická spoločnosť
Sdružení hornických a hutnických spolku České republiky
DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem
Těžební unie České republiky
Združenie - Spravodajstvo - Aktuality

Vyhodnotenie seminára

„História a  súčasný stav geologického prieskumu a problémy exploatácie nerastných surovín východného Slovenska“


Herľany, školiace zariadenie TU v Košiciach


Autor príspevku:
Ing. Jozef Slavkovský, CSc.
21.10.2009

Fotogaléria zo seminára kliknite...

Príspevok z diskusie:
Autor: RNDr Eduard Dobra, člen Baníckeho cechu Košice, Nár.trieda 42, 04 001 Košice tel.0904 425305
Súčasný stav využívania geotermálnych zdrojov v blízkom okolí Košíc kliknite...

Stiahnite si prijatú DEKLARÁCIU zo seminára vo formáte PDF.
Stiahnite si BULLETIN abstraktov prednášok vo formáte PDF.

Seminár sa uskutočnil 19. októbra 2009 v Herľanoch a to v areáli zariadenia Technickej univerzity v Košiciach, kde sa nachádza aj významný Herliansky gejzír. S návrhom odborne a organizačne realizovať takýto seminár prišli členovia Košického baníckeho spolku, ale už počas jeho prípravy sa dospelo k poznaniu, že nakoľko ide o akciu so zameraním nie iba na históriu baníctva, takže do jeho prípravy sa zapojili aj Slovenská banícka spoločnosť pri Fakulte BERG TU v Košiciach a Slovenská geologická spoločnosť pobočka Košice. Na základe toho sme si rozdelili úlohy tak, aby sa to odrazilo pozitívne na úrovni odbornej, organizačnej, ale aj spoločenskej. Košický banícky cech zabezpečoval koordináciu celej akcie, SBS pri Faklte BERG TU v Košiciach mala na starosti vlastné organizačné zabezpečenie seminára a SGS pobočka Košice tlač bulletinu pre potreby seminára, ale aj uverejnenie abstraktov príspevkov pre širšiu odbornú verejnosť v časopise Mineralia Slovaca.
Pozvánkou na tento seminár sme chceli osloviť širšiu odbornú banícku a geologickú pospolitosť, aby aj v krízovom období sme venovali pozornosť nerastným surovinám, ktoré počas vývoja ľudskej spoločnosti vždy zohrávali dôležitú úlohu. V tomto prípade sme si vybrali oblasť Slanských vrchov, kde história baníctva mala určitú tradíciu a nové poznatky geologickej stavby i metalogenézy získané v druhej polovici 20. storočia, aj napriek výraznému útlmu geologického prieskumu a možnej exploatácie, nie sú doteraz patrične prehodnotené čím sa stráca určitá kontinuita. Okrem toho seminár mal poukázať tiež na svahové deformácie tejto oblasti a poskytnúť informácie o  nových trendoch výstavby tunelov v Európe.

Pričinením všetkých, ktorí sa podieľali na príprave tohto seminára, ale predovšetkým tých, ktorí prejavili aktívnu účasť, možno konštatovať, že seminár splnil svoj základný cieľ, t.j. poukázal na pozitíva i niektoré negatíva vzťahujúce sa na surovinovú politiku štátu, ale predovšetkým na to, že pri geologickom výskume a prieskume je potrebné odovzdávanie výsledkov mladším generáciam. Zároveň je potrebné vytvárať podmienky pre exploatáciu nerastných surovín, čo v oblasti Slanských vrchoch sa v súčasnosti dotýka predovšetkým kameniva.

Práve nové technológie umožňujú riešiť v značnej miere problémy súladu medzi exploatáciou a životným prostredím. Vždy a všetko záleží od hľadania správnej voľby a určitých kompromisov. Hľadajme to čo nás spája a nie rozdeľuje.

Seminára sa zúčastnili predstavitelia baníckych spolkov a cechov, zamestnanci geologických a baníckych inštitúcií a  štátnej správy a tiež zahraničný hosť Fakulty BERG TU v Košiciach. Prednesené príspevky v podobe rozšírených abstraktov dostali všetci účastníci seminára a zároveň budú publikované pre odbornú verejnosť. Zatiaľ abstrakty sú dostupné v  elektronickej podobe na adrese e – mail: jozef.slavkovsky@gmail.com a búdu zverejnené aj na wb stránke: www.zbsc.eu a pre potrebu tých, ktorí sa nezúčastnili seminára prezentujeme ich autorov a názvy.

- História baníctva v regióne Slanských vrchoch
Ing. Rudolf Magula, CSc., Košický banícky cech
- Metalogenéza Slanských vrchov
Doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc., SGS a Ing. Martin Repčiak, ŠGÚDŠ – RC Košice
- Stavebné kamenivo Slanských vrchov a jeho petrografické zloženie
Ing. Jozef Slavkovský, CSc., SBS, SGS a Košický banícky cech
- Netradičné suroviny východného Slovenska a možnosti ich využitia
RNDr. Pavol Bačo a kol., ŠGÚDŠ Bratislava – RC Košice
- Súčasný stav v oblasti využívania nerastných surovín Slanských vrchov a ich okolia
JUDr. Ing. Ivan Krajník, Obvodný banský úrad Košice
- Monitoring svahových deformácií v Slanských vrchoch
Ing. Ľubomír Petro, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – RC Košice
- Analýza požiarnych nebezpečenstiev pri výstavbe a prevádzke tunelov
Prof. Alfred Haack, STUVA , Köln

Účastníci seminára mali aj to šťastie, že popoludní pred 14:30 hod. začala erupcia gejzíru z čoho mali ohromnú radosť všetci, ale predovšetkým náš zahraničný hosť prof. Alfred Haack z Kolína nad Rýnom. Po ukončení prednášok odznela ešte diskusia k  jednotlivým témam, ale aj návrhy na prijatie určitej deklarácie súvisiacej s činnosťou Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a ich spolupráce so SBS a SGS, ako aj smerom na štátne orgány.

Záverom možno konštatovať, že čo sme si predsavzali pri organizovaní nášho seminára, čiže pripraviť dobrý odborný program, ktorý by zaujal účastníkov sa nám podarilo. Umocnené to bolo ešte exkluzívnym prostredím zariadenia TU Košice v Herľanoch a šťastne načasovanej zhode realizácie seminára s erupciou gejzíru. Po tom všetkom sme mali ešte čas pri dobrom tokajskom víne, o ktoré sa postaral náš cechmajster Ing. Dušan Čellár porozprávať niečo o histórii Herlianskeho gejzíru, ale aj o jeho vlastnej štruktúre a činnosti. Postupne účastníci seminára sa rozchádzali s pocitom dobre prežitého dňa, keď sme sa vzájomne dokázali odborne, ale aj ľudsky obohatiť. Tí čo v tomto prostredí boli prvý krát nevedeli si to vynachváliť za čo patrí vďaka všetkým ktorí sa pričinili o zdar tejto akcie.

Dúfame, že tento seminár naplnil vaše očakávania a získané poznatky môžu byť novou inšpiráciou do ďalšieho výskumu, ale aj popularizácie poznatkov geológie a baníctva, ktoré majú na našom území bohatú tradíciu.


Košice 20. októbra 2009
Copyright 2009 © Jozef Kráľ All rights reserved.